Het kantoor

Ramdhan Advocaten is de nevenhandelsnaam van de individueel en zelfstandig opererende advocatenpraktijken in de vorm van eenmanszaken van de heer mr. K. Ramdhan, de heer mr. K.Y. Ramdhan en de heer mr. V.Y. Ramdhan, namelijk Advocatenpraktijk K. Ramdhan met KVK- nummer 34318001, Advocatenpraktijk K.Y. Ramdhan met KVK- nummer 70650764 respectievelijk Advocatenpraktijk V.Y. Ramdhan met KVK- nummer 72959096. 

De heer mr. K. Ramdhan, mr. K.Y. Ramdhan en de heer mr. V.Y. Ramdhan werken weliswaar, naast een eigen handelsnaam, ook onder de nevenhandelsnaam Ramdhan Advocaten, doch opereren voor eigen rekening en risico. Dit betekent dat de handelingen van mr. K.Y. Ramdhan en mr. V.Y. Ramdhan niet onder de verantwoordelijkheid van mr. K. Ramdhan vallen. De heer mr. K. Ramdhan, de heer mr. K.Y. Ramdhan en de heer mr. V.Y. Ramdhan zijn zelf eindverantwoordelijk voor hun eigen werkzaamheden. De heer mr. K. Ramdhan, de heer mr. K.Y. Ramdhan en de heer mr. V.Y. Ramdhan zijn op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor het handelen van een ander.

De overeenkomst van opdracht is bepalend met welk kantoor een opdracht wordt aangegaan. Indien de overeenkomst van opdracht met mr. K. Ramdhan is gesloten, dan komt een samenwerking tot stand tussen de opdrachtgever en Advocatenpraktijk K. Ramdhan met KVK- nummer 34318001. Indien de overeenkomst van opdracht met mr. K.Y. Ramdhan is gesloten, dan komt een samenwerking tot stand tussen de opdrachtgever en Advocatenpraktijk K.Y. Ramdhan met KVK- nummer 70650764. Indien de overeenkomst van opdracht met mr. V.Y. Ramdhan is gesloten, dan komt een samenwerking tot stand tussen de opdrachtgever en Advocatenpraktijk V.Y. Ramdhan met KVK- nummer 72959096.

Mr. K. Ramdhan, mr. K.Y. Ramdhan en mr. V.Y. Ramdhan hebben wel afspraken gemaakt op het gebied van de samenwerking en waarneming bij tijdelijke en incidentele afwezigheid van een van de advocaten.

Mr. K. Ramdhan is strafrechtspecialist en lid van de NVSA en heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
 • Strafrecht;
 • Vreemdelingenrecht.
Mr. K.Y. Ramdhan en mr. V.Y. Ramdhan hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
 • Strafrecht
Op grond van deze registratie zijn de voormelde advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Suriname

Ramdhan Advocaten biedt al geruime tijd juridische bijstand met betrekking tot kwesties in Suriname. Naast onze juridische bijstand ondernemingen in Suriname, die belangen hebben in Nederland en Europa, bieden wij ook juridische bijstand aan ondernemingen over de hele wereld die geïnteresseerd zijn om zakelijk relaties in Suriname te ontwikkelen. Suriname is demografisch gelegen aan de poort van Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied, wat tal van mogelijkheden biedt. Samen adviseren wij u in het geval van plan bent zaken te doen in of vanuit Suriname. We bieden rechtsbijstand met betrekking tot huidige en toekomstige transacties, assisteren tijdens de matchmaking met betrekking tot nieuwe zakelijke partnerschappen en we vertegenwoordigen juridische entiteiten in rechtszaken. Onze advocaten zullen u voorzien van de juiste juridische diensten, zodat uw zakelijke belangen veilig blijven.

Cuba

Ramdhan Advocaten richt zich ook op juridische bijstand met betrekking tot handelsbetrekkingen in Cuba. Vanwege internationale, wetgevende en economische gebeurtenissen is Cuba niet alleen interessant en aantrekkelijk voor toeristen, maar ook voor commerciële bedrijven. Vanwege onze expertise in de Cubaanse regels en voorschriften, kunnen wij u de nodige kennis verschaffen voor uw oriëntatie op de Cubaanse markt. Op dezelfde manier begeleiden we bedrijven tijdens het hele proces van investeren, hoe contact te leggen met Cubaanse bedrijven en autoriteiten, om te onderhandelen, om commerciële partnerschappen of andere samenwerkingsverbanden aan te gaan, om contracten voor te bereiden en vergunningen te verkrijgen. Ramdhan Advocaten is voorts beschikbaar voor alle bedrijven die al in Cuba zijn gevestigd.

Image
Image

Tarieven

Ramdhan Advocaten hanteert een uurtarief van € 185 - € 400. Afhankelijk van de urgentie en het type van uw zaak, zal het uurtarief naar boven worden aangepast.

Togarate (intake and registratie): de prijs van een oriënterend gesprek gedurende 30 minuten is gratis. In het geval het gesprek langer dan 30 minuten duurt, zal er een bedrag van €100,- in rekening gebracht worden. Zie het volgende voor een indicatie van het uurtarief:

 • het uurtarief in het geval van kort geding procedures bedraagt: € 300,-;
 • het uurtarief in het geval van advies betreffende strafrecht en ondernemingsrecht bedraagt: € 200,-;
 • het uurtarief in het geval van procederen in zaken met betrekking tot ondernemingsrecht bedraagt: € 250,-;
 • het uurtarief in het geval van advies betreffende internationaal handelsrecht bedraagt: € 200,-;
 • het uurtarief in het geval van procederen betreffende intellectueel eigendomsrecht bedraagt: € 200,-;
 • het uurtarief in het geval van procederen bij het de Hoge Raad bedraagt: € 300,-;
 • het uurtarief in het geval van advies en procederen betreffende letselschade bedraagt: € 250,-;
 • het uur tarief in het geval van advies en procederen in overige civiele zaken bedraagt: €185,-
 • he tuur tarief in het geval van advies en proceren betreffende bestuursrecht bedraagt: €185,-.

In plaats van het in rekening brengen van het uurtarief, kan in samenspraak met de advocaat een andere betalingsregeling overeengekomen worden:
 • Fixed fee: de advocaat komt met de cliënt overeen tot betaling van een vast bedrag, ongeacht het behaalde resultaat in de zaak;
 • Gesubsidieerde rechtsbijstand: de kosten van rechtsbijstand zullen gedekt worden door de Raad voor Rechtsbijstand, nadat de advocaat een toevoeging aangevraagd heeft, exclusief de eigen bijdrage;
 • Gepersonaliseerd tarief: afhankelijke van de financiële draagkracht van de cliënt, kan de advocaat het uurtarief omlaag of omhoog bijstellen;
 • Hoog / Laag tarief: de advocaat komt met de cliënt twee tarieven overeen, afhankelijk van het resultaat in de zaak. Het lage tarief zal in ieder geval de kosten van de advocaat dekken;
 • Jaarlijks abonnement: de advocaat komt met de cliënt een jaarabonnement overeen, bestaande uit 12 maandelijkse vaste betalingen; 
 • Incassokosten: de advocaat ontvangt een vooraf overeengekomen percentage van het geïncasseerde bedrag, rekening houdende met een minimum voorschot.

De bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en 5% kantoorkosten.
Image
Image
Image
Image

Algemene Voorwaarden

Ramdhan Advocaten pas de volgende algemene voorwaarden toe op haar verleende rechtsbijstand:
Image

Contact

Voor vragen kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
 • telefonisch op het telefoonnummer (31) 20-6154136;
 • per fax op het faxnummer (31) 20-6154485;
 • per gewone en aangetekende post naar het adres Titus van Rijnstraat 141, 1058 GB, in Amsterdam.

Location